Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

0390 d890
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajunior13 junior13
jag0dowaa
2363 fb30
Reposted frommental-cat mental-cat viajunior13 junior13
jag0dowaa
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
jag0dowaa
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajunior13 junior13
jag0dowaa
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viaxsneakyx xsneakyx
jag0dowaa
1475 09e0
Reposted fromSabela Sabela viaxsneakyx xsneakyx
9711 629a 500
Reposted fromamatore amatore viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
jag0dowaa
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viamarvelous marvelous
3553 6ef8 500
jag0dowaa
spróbuj. może nie będzie warto, może się rozczarujesz, ale po prostu kurwa spróbuj. 
jag0dowaa

July 03 2015

jag0dowaa
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaromantycznosc romantycznosc
jag0dowaa
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viama-rzen ma-rzen
jag0dowaa
9742 c36e
Reposted fromfoodislove foodislove viawisniowysad wisniowysad
jag0dowaa
7165 71ad
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
jag0dowaa
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacammycat cammycat
jag0dowaa
6701 514b
Reposted fromnyaako nyaako viazupatomasza zupatomasza
jag0dowaa
Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromlyapics lyapics viaaviee aviee
jag0dowaa
4400 c993
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
jag0dowaa
6242 2ce7 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...